• مدیر کل حج و زیارت مازندران منصوب شد/ساداتی جای خود را به اسماعیلی داد

    پس از ۱۵ سال مدیرکل حج و زیارت مازندران تغییر کرد و سید حبیب الله ساداتی جای خود را به عباس اسماعیلی داد.ساداتی مستخدم آموزش و پرورش بوده که از سال ۸۵ ابتدا سرپرست و سپس سکانداری حج و زیارت مازندران را در سمت مدیر کل داشته است و اکنون پس از بازنشستگی جای خود […]
    • توسط سرویس خبر
    • مهر ۹, ۱۳۹۹
    • ۰