• انفجار گاز یک خانه در قائمشهر

    به گزارش سارخبر بنابر اطلاع این انفجار شب گذشته در اثر ترکیدگی یا نشتی لوله گاز شهری در یک خانه مسکونی در روستای بالا لموک قائمشهر بوقوع پیوست که منجر به تخریب کامل خانه گردید. خوشبختانه ساکنین خانه در منزل حضور نداشتند. در این حادثه خساراتی به خانه های اطراف و اموال همسایگان وارد گردید […]
    • توسط سرویس خبر
    • آبان ۱۰, ۱۳۹۹
    • ۰