از را بطین فرهنگی مدارس و دانشگاهها در کمیته امداد ساری تقدیر شد

بمناسبت روز معلم از خدمات 130 رابط فرهنگی مدارس و 23 رابط فرهنگی دانشگاهها در کمیته امداد ساری تقدیر شد.

قنبر بریمانی مدیر کمیته امداد شهرستان ساری در این جلسه ارزش کار معلم را در جامعه پرورش فرهنگی و تربیتی عنوان کرد که با کار کمیته امداد در نگاه و رویه عمل یکسان است . وی همت معلمان را برای اصلاح جامعه و فرزندان کشور ستود و از کوشش های انجام شده برای تقدیر از مقام معلم تشکر کرد.

شایان ذکر است رابطین فرهنگی مدارس و دانشگاهها متشکل از معلمان و اساتید و یا کارکنان واحدهای دانشگاهی برای رفع مشکلات فرزندان مددجویان این نهاد با کمیته امداد همکاری داوطلبانه دارند.

Leave your thought here

Your email address will not be published.