آغاز همکاری بانکهای ترکیه با ایران

بانک های ترکیه از این پس می توانند در نقل و انتقال پول به ایران فعال شوند.
به دنبال توافق هفته پیش ایران با گروه 1+5 در ژنو و لغو محدود تحریم های مالی، به بانک های ترکیه اجازه داده شده است وارد معامله و انتقال پول به ایران شوند. هالک یکی از بزرگترین بانک های ترکیه این فعالیت ها را آغاز کرده است.
صدای آمریکا افزود: تا قبل از توافق ژنو، بانکها از ترس مجازات آمریکا هر نوع معامله نقل و انتقال پول با بانک مرکزی ایران را متوقف کرده بودند اما اکنون به همه بانک های ترکیه این اجاره داده شده است.
این منبع خبری افزود: بنا به برآورد دولت آمریکا از سال 2012 معادل 80 میلیارد دلار پول فروش نفت ایران در بانک های خارجی بلوکه شده است و ایران به موجب تحریم ها نمی تواند این پول ها را به داخل کشور انتقال دهد و یا در معامله جهانی از آنها استفاده کند.

Leave your thought here

Your email address will not be published.